Concox AT4 GPS Tracker Handleiding (+ gratis live tracking)

Concox AT4 GPS Tracker Handleiding (+gratis live tracking)

Hier vindt u de belangrijkste commando's voor uw Concox AT4 GPS-tracker. Met deze instructies kunt u het Concox GPS-trackingsysteem live lokaliseren en instellen.

Advertise  Last update: 03.12.2020, Boris Krones

Deze Concox AT4 GPS Tracker Guide omvat de belangrijkste SMS-commando's. Met deze commando's stellen wij u in staat om uw GPS Tracker te verbinden met een GPS Tracker portal. U kunt dan uw GPS-zender live volgen en monitoren via ons Concox GPS Tracker portal.

Concox AT4 GPS Tracker Handleiding gratis live tracking

Let op de volgende punten over de Concox AT4 GPS-zender

  Welke SIM-kaart voor GPS Tracker moet ik gebruiken?
Simyo.nl heeft de beste SIM-kaart voor GPS trackers. Vooraf betaald, geen bedrijfskosten, verbruik alleen bij gebruik. Koop nu Prepaid SIM voor 5 Euro en krijg 7,50 Euro krediet. Wees snel, het aanbod is beperkt in de tijd.
 Bewaar nu uw aanbod (1)

Inhoudsopgave Concox AT4 Instructiehandleiding / SMS-instructies


We tonen u nu de belangrijkste commando's (instructies / commando's) voor uw Concox AT4 GPS Tracker. Met deze GPS Tracker gebruikersgids kunt u uw volgsysteem stap voor stap via SMS instellen. We zullen u nu alle commando's voor de Concox AT4 laten zien. Maar je hebt misschien niet alle bestellingen nodig.

Fout SMS lokaliseren


Fout SMS lokaliseren

Een speciaal kenmerk van de Concox AT4 GPS Tracker is dat SMS tracking alleen kan worden uitgevoerd door geautoriseerde personen of geautoriseerde telefoonnummers. Als uw telefoonnummer (uw mobiele telefoonnummer, niet het nummer van de tracker) niet geautoriseerd is, krijgt u de foutmelding Error! Alleen SOS-telefoonnummers zijn toegestaan om te vragen,. Vertaald betekent dit: Error! Alleen geautoriseerde SOS telefoonnummers zijn toegestaan om te vragen,.

Admin Nummer


Admin Nummer

Befehl Beispiel / Muster: SOS,A,01777777775#

Het Admin-nummer is het telefoonnummer van de persoon die bevoegd is om SMS-tracking uit te voeren. Afhankelijk van de instructies wordt dit telefoonnummer ook wel Centernummer genoemd. Om een telefoonnummer te autoriseren met de Concox AT4 GPS Tracker, stuurt u het commando SOS,A,01777777775# naar uw GPS-zender. Houd er rekening mee dat het nummer 0177777777775 een voorbeeld is. Vervang dit nummer door uw mobiele telefoonnummer.

SMS lokalisatie


SMS lokalisatie

De SMS-positionering is naast de Live positioning via een GPS Tracker portal de waarschijnlijk belangrijkste functie. Met dit besturingscommando kunt u de locatie ophalen via SMS. Stuur het commando WHERE# naar uw tracker om een SMS-tracking uit te voeren.

APN Instellingen


APN Instellingen

Als u uw Concox AT4 GPS Tracker verbindt met een GPS tracking software, kunt u uw GPS-zender live volgen. my-GPS biedt deze live tracking gratis aan. Met dit commando kunt u de APN-instellingen instellen. Stuur het commando APN,ENTER_APN_HIER# naar uw zender. Belangrijk: Het APN is afhankelijk van de aanbieder van de SIM-kaart. Het kan zijn dat u de APN moet aanpassen. Voor deze simkaart voor GPS tracker is het commando bijvoorbeeld APN,internet,KPN,GPRS# (KPN, Simyo.nl).

Geschikte GPS Tracker SIM-kaart?

  Welke SIM-kaart voor Concox AT4 GPS Tracker moet ik gebruiken?
Simyo.nl heeft de beste SIM-kaart voor Concox GPS trackers. Vooraf betaald, geen bedrijfskosten, verbruik alleen bij gebruik. Koop nu Prepaid SIM voor 5 Euro en krijg 7,50 Euro krediet. Wees snel, het aanbod is beperkt in de tijd.
 Bewaar nu uw aanbod (1)

GPS Tracker Portal


GPS Tracker Portal

Live tracking is de real-time tracking van voertuigen en personen via een tracking app of een GPS tracking portal. Het my-GPS Tracker portal biedt deze live-tracking gratis aan. Om deze real time positionering te gebruiken moet u nu uw Concox AT4 GPS Tracker vertellen naar welk portaal hij de posities moet sturen. Om uw GPS-zender te verbinden met deze GPS Tracker portal, stuurt u het commando SERVER,0,82.223.25.222,1155,0# naar uw tracker.

Interval lokaliseren


Interval lokaliseren

Met het interval, ook wel locatie-interval genoemd, vertelt u uw Concox AT4 GPS Tracker hoe vaak hij zijn positie naar een online GPS Tracker portal moet sturen. Stuur het commando MODE,1,180,3600# naar je tracker.

IMEI-query


IMEI-query

Het IMEI-nummer wordt ook wel ID-nummer genoemd. U heeft dit nummer nodig als u uw Concox AT4 GPS Tracker wilt registreren op een GPS tracking portal. Je kunt deze IMEI krijgen met dit commando. Stuur het commando PARAM# naar uw Concox-tracker. De IMEI is ook te vinden op een sticker op de tracker of onder de achterkant (waar je simkaart voor GPS tracker in moet steken).

Mobiele telefoonkaart voor GPS-tracker

  Welke SIM-kaart voor Concox AT4 GPS Tracker moet ik gebruiken?
Simyo.nl heeft de beste SIM-kaart voor Concox GPS trackers. Vooraf betaald, geen bedrijfskosten, verbruik alleen bij gebruik. Koop nu Prepaid SIM voor 5 Euro en krijg 7,50 Euro krediet. Wees snel, het aanbod is beperkt in de tijd.
 Bewaar nu uw aanbod (1)

Alarm van de magneet uit de buurt van het voertuig


Alarm van de magneet uit de buurt van het voertuig

De Concox AT4 GPS Tracker heeft magneten waarmee de tracker aan het object kan worden bevestigd. Als de GPS-zender zonder toestemming wordt verwijderd, zal de Concox-tracker deze gebeurtenis als een alarm melden. Om dit alarm te activeren, stuurt u het commando REMALM,ON,0# naar uw tracker. Om het alarm uit te schakelen, stuurt u REMALM,OFF,0# naar de Concox-tracker.

Firmwareversie


Firmwareversie

De Firmware Versie van uw Concox AT4 GPS Tracker heeft in de praktijk geen betekenis voor u, u heeft het alleen nodig als u problemen heeft met de GPS zender en de fabrikant vraagt naar de versie. U kunt de firmware controleren door het commando VERSION# naar uw tracker te sturen.

Status / Diagnose


Status / Diagnose

In het kader van een diagnose kan het gebeuren dat u extra informatie nodig heeft van uw Concox AT4 GPS Tracker, zoals bij het laatste commando (Query Firmware). Stuur het commando SCXSZ# naar je tracker om deze informatie te krijgen.