Gratis GPS GSM lokalisering per internet
Seite auf deutsch aufrufen   Seite auf spanisch aufrufen   Seite auf niederlndisch aufrufen  

Gratis GPS GSM lokalisering per internet

| 03.01.2017 | Last update: 03.01.2019 Boris Krones

MY-GPS.ORG erbjuder dig gratis GPS GSM lokalisering på realtid och övervakning per internet i din webbläsare.

Med MY-GPS.ORG lokaliserar du fartyg och personer gratis per GPS och GSM, säkerhet och stöldskydd per internet. Webbaserad MY-GPS.ORG-realtid-GPS-lokaliseringsplattformen är optimerad för nyast terminaler och få öppnas med din dator, laptop, smartmobil eller surfplatta. Övervakning och förföljelse för en lokaliseringsapparat är gratis, du får spåra flera tusen apparater och fartyg på en karta med våra Premium-tillgånger.

Avropa körda sträckor på en landskarta, fjärrstyr din GPS TRACKER eller frigör din aktuella plats för vänner och släktingar, skapa digitala staket och gebitsövervakning (GEOFENCE) och får valfritt alarm per e-post och SMS. Vad som redan ingår med gratis GPS lokaliseringen och vad som våra Premium-tilllgånger erbjuder, erfar du i våra tariffer. Som förvaltare och innehavare av flera företagsåkdon interessera du dig kanske också för vår temperaturövervakning per GPS eller vår analys över stilleståndstid. För vidare frågor nå oss via account@my-GPS.org.

Öppna demo  Registrera nu